Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
1609
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Бургас
Цена
76 800.00 лв.
Адрес
к.к.Слънчев бряг, ул.“Несебър“ №1, ет.4, ап.G4
Размер/РЗП/Площ
88.64
Лице за контакт
Стела Желязкова
056897011
stela.zhelyazkova@ubb.bg
Дата на публична продан
17.05.2021 - 17.06.2021
Номер на ЧСИ
800
Име на ЧСИ
Ивелина Божилова, peг.№800
Контактна информация на ЧСИ
056/82 00 80
Стартова цена
76 800.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
226/2019

Описание

15.56/3 598 кв.м. ид. части от поземлен имот № 51500.506.311 с адрес: к.к. Слънчев бряг, ул.“Несебър“ №1, който имот е на площ от 3 598 кв.м. с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортно-реакционен обект, ведно с изградения самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 51500.506.311.3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 51500.506.311.3.37, находящ се на 4 ет.  с предназначение: жилище, апартамент G4 с площ от 88.64 кв.м., а заедно със съответния процент ид.ч. от общите части на сградата с площ от 97.31 кв.м.

ref.1609