Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
1607
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Сливен
Цена
57 024.00 лв.
Адрес
гр.Сливен ул."Владислав Очков" №45-а ет.2 ап.2
Размер/РЗП/Площ
103.60 кв.м.
Лице за контакт
Славомир Иванов
+359878945584
Slavomir.Ivanov@ubb.bg
Дата на публична продан
18.01.2021 - 18.02.2021
Номер на ЧСИ
768
Име на ЧСИ
Миглена Минкова, рег.№768
Контактна информация на ЧСИ
044/662511
Стартова цена
57 024.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
191/2011

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.518.92.1.2 по кадастралната карта на гр.Сливен. Имотът се намира в гр.Сливен ул."Владислав Очков" №45-а ет.2 ап.2 и попада в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.518.92, предназначение: жилище, апаргамент, брой нива: 1, площ по док. 103.60 кв.м.

ref.1607