Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
1605
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Бургас
Цена
44 000.00 лв.
Адрес
с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.„Янтра“ №10, ет.4, ап.М1
Размер/РЗП/Площ
46.64 кв.м.
Лице за контакт
Стела Желязкова
056/89 70 11
stela.zhelyazkova@ubb.bg
Дата на публична продан
17.05.2021 - 17.06.2021
Номер на ЧСИ
800
Име на ЧСИ
Ивелина Божилова, peг.№800
Контактна информация на ЧСИ
056-820080
Стартова цена
44 000.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
369/2018

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  с идентификатор 61056.501.280.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, с площ от 46.64 кв.м. с адрес на имота: с. Равда, ул.„Янтра“ №10, ет.4, ап. М1. Имотът е с предназначение - жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1, прилежащи части: 4.14 кв.м., ведно с 11.59/380 кв.метра ид. части от поземления имот

ref.1605