Недвижими имоти, Ваканционен имот, ПИ с хотел

Референтен номер
1597
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Ваканционен имот, ПИ с хотел
Област
Ямбол
Цена
368 000.00 лв.
Адрес
гр.Ямбол ул."Индже Войвода" №68
Размер/РЗП/Площ
ПИ 1064 кв.м./Хотел РЗП 1697.03 кв.м.
Лице за контакт
Славомир Иванов
044-616309
Slavomir.Ivanov@ubb.bg
Дата на публична продан
17.05.2021 - 17.06.2021
Номер на ЧСИ
932
Име на ЧСИ
Дженко Дженков, рег.№932
Контактна информация на ЧСИ
0887524274
Стартова цена
368 000.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
208/2016

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Ямбол ул."Индже Войвода" №68, с площ от 1064 кв.м. с идентификатор № 87384.553.426, ведно с построените в него: 1. Сграда с идентификатор 87374.553.426.1 – Постройка на допълващо застрояване с площ от 17.00 кв.м.; 2. Сграда с идентификатор 87374.553.426.2 с площ от 633 кв.м. с предназначение Хотел, едно с намиращите с в него самостоятелни обекти: 2.1. Самостоятелен обект в сграда с площ от 634.73 кв.м. с идентификатор 87374.553.426.2.1, намиращ се на етаж 1, с предназначение :За обществено хранене; 2.2. Самостоятелен обект в сграда с площ от 382.57 кв.м. с идентификатор 87374.553.426.2.2, намиращ се на етаж 2, с предназначение:  Друг вид самостоятелен обект в сграда; 2.3. Самостоятелен обект в сграда с площ от 119.32 кв.м. с идентификатор 87374.553.426.2.3, намиращ се на етаж 3, с предназначение:  Друг вид самостоятелен обект в сграда  2.4. Самостоятелен обект в сграда с площ от 259.61 кв.м. с идентификатор 87374.553.426.2.4, намиращ се на етаж 3, с предназначение:  Друг вид самостоятелен обект в сграда; 2.5. Самостоятелен обект в сграда с площ от 119.32 кв.м. с идентификатор 87374.553.426.2.5, намиращ се на етаж 4, с предназначение:  Друг вид самостоятелен обект в сграда; 2.6. Самостоятелен обект в сграда с площ от 181.48 кв.м. с идентификатор 87374.553.426.2.6, намиращ се на етаж 4, с предназначение:  Друг вид самостоятелен обект в сграда  - незавършено строителство 

ref.1597