Недвижими имоти, Търговски имот, Магазин

Референтен номер
1592
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Търговски имот, Магазин
Област
Видин
Цена
20 080.00 лв.
Адрес
гр. Видин, ул. П.Р. Славейков
Размер/РЗП/Площ
78 кв.м.
Лице за контакт
Таня Кълцева
+359878955096
Tanya.Kaltseva@ubb.bg
Дата на публична продан
28.12.2020 - 28.01.2021
Номер на ЧСИ
898
Име на ЧСИ
Стефан Нинов, рег. №898
Контактна информация на ЧСИ
094923195, 094923196
Стартова цена
20 080.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20168980400376

Описание

ПИ с идентификатор 10971.509.1216, находящ се в гр. Видин, ул. П.Р. Славейков, целият с площ 78.00 кв.м., ведно с построената в ПИ едноетажна търговска сграда - магазин с идентификатор 10971.509.1216.1 със ЗП 78 кв.м.

ref. 1592