Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ с е етаж от къща

Референтен номер
1579
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ с е етаж от къща
Област
Благоевград
Цена
40 104.00 лв.
Адрес
гр.Разлог, ул.Подполковник Спиридонов №5
Размер/РЗП/Площ
УПИ 252 кв.м., етаж ог къща 90 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359877195577
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
15.12.2020 - 15.01.2021
Номер на ЧСИ
797
Име на ЧСИ
Милица Велева, рег. №797
Контактна информация на ЧСИ
073/832341
Стартова цена
40 104.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
603/2010

Описание

ПИ с идентификатор 61813.760.146 с адрес гр.Разлог, ул.Подполковник Спиридонов №5, с площ 252 кв.м., ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.760.146.1.2 с адрес гр.Разлог, ул.Подполковник Спиридонов №5 ет.2 с площ от 90.00 кв.м., идентични по документи за собственост с УПИ ХХІІІ, имот с пл.№1652 в кв.109, ведно с втори етаж и съразмерната част от общите части на двуетажната масивна жилищна сграда, построена в западната част на гореописания имот

ref.1579