Недвижими имоти, Търговски имот, Търговски обекти

Референтен номер
1561
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Търговски имот, Търговски обекти
Област
Сливен
Цена
141 192.00 лв.
Адрес
гр. Сливен, кв. Клуцохор
Размер/РЗП/Площ
96.54 кв.м./ 141.67 кв.м./ 76.15 кв.м.
Лице за контакт
Славомир Иванов
+359 878 94 55 84
Slavomir.Ivanov@ubb.bg
Дата на публична продан
28.12.2020 - 28.01.2021
Номер на ЧСИ
915
Име на ЧСИ
Гергана Грозева - рег. № 915
Контактна информация на ЧСИ
0877 905593
Стартова цена
141 192.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20179150403402

Описание

1. Самостоятелен обект в сграда с идетнификатор 67338.542.24.1.1, адрес на имота гр. Сливен, кв. Клуцохор, ет. 1,  обект 1, с предназначение - за търговска дейност, състоящ се от магазин за хранителни стоки с площ 48.34 кв.м., заедно с прилежащите складови помещения със ЗП 48.20 кв.м., или общо 96.54 кв.м, заедно с припадащите се части от правото на строж върху имота и 24.86% ид. части от общите части на сградата. Начална цена 33 264.00 лева

2. Самостоятелен обект в сграда с идетнификатор 67338.542.24.1.3, адрес на имота гр. Сливен, кв. Клуцохор, ет. 2,  обект 3, с предназначение - за здравни и социални услуги с площ 141.67 кв.м., състоящ се от общо фоайе - чакалня, коридори, сервизен възел, два кабинета на запад и четири кабинета на изток с открита тераса на юг, заедно с припадащите се части от правото на строж върху имота и 39.22 % ид. части от общите части на сградата. Начална цена 68 832.00 лева

3. Самостоятелен обект в сграда с идетнификатор 67338.542.24.1.5, адрес на имота гр. Сливен, кв. Клуцохор, ет. 0,  обект 5, предназначение - за търговска дейност, с площ 76.15 кв.м., заедно с припадащите се части от правото на строж върху имота и 10.31 % ид. части от общите части на сградата. Начална цена 39 096.00 лева.

ref. 1561