Недвижими имоти, Жилищен имот, къща

Референтен номер
1551
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, къща
Област
Добрич
Цена
19 469.00 лв.
Адрес
гр.Добрич, м.жк "Русия 1", ул."Изгрев" №3А
Размер/РЗП/Площ
55 кв.м./77 кв.м.
Лице за контакт
Надя Петрова
052688954
Nadya.Petrova@ubb.bg
Дата на публична продан
21.12.2020 - 21.01.2021
Номер на ЧСИ
811
Име на ЧСИ
Николай Желев, рег.№811
Контактна информация на ЧСИ
058-605294
Стартова цена
19 469.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
297/2011

Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, м.жк "Русия 1", ул."Изгрев" №3А, представляващ Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2852, с площ 300 кв.м., от които 1/2 ид.ч. отстъпено право на строеж върху площ 110 кв.м., ведно с построените в имота сгради: Масивна двуетажна жилищна сграда с идентификатор 72624.614.2852.3 със ЗП 45 кв.м., бр.ет. - 1 съгласно скица от 2007 г., а съгласно Акт за узаконяване от 1979 г. - с площ от 78 кв.м., бр.етажи - 2 и Лятна кухня с идентификатор 72624.614.2852.4 със ЗП 23 кв.м., бр.ет. - 1, ведно с всички приращения и подобрения в имота, вкл. и сграда с идентификатор 72624.614.2852.5 с площ 9 кв.м.

ref.1551