Недвижими имоти, Жилищен имот, Къща с двор

Референтен номер
1532
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Къща с двор
Област
Монтана
Цена
33 782.40 лв.
Адрес
гр. Берковица, ул. Кочо Честименски № 19
Размер/РЗП/Площ
53 кв.м.
Лице за контакт
Теодора Стоянова-Лекова
092669211
Teodora.Stoyanova@ubb.bg
Дата на публична продан
18.11.2020 - 18.12.2020
Номер на ЧСИ
748
Име на ЧСИ
Мая Иванова, рег. №748
Контактна информация на ЧСИ
096/305205
Стартова цена
33 782.40 лв.
Номер на изпълнителното дело
443/2012

Описание

425/810 идеални части от ПИ с идентификатор 03928.508.170 с площ 810 кв.м., трайно предназначение на територията: Урабанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 метра), ведно с построените в имота еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 03928.508.170.4 с площ 53 кв.м. и постройка с идентификатор 03928.508.170.2 с площ 10 кв.м., находящи се в гр. Берковица, ул. Кочо Честименски № 19.

ref. 1532