Недвижими имоти, Търговски имот, 2 бр. Магазини

Референтен номер
1529
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Търговски имот, 2 бр. Магазини
Област
Видин
Цена
36 288.00 лв.
Адрес
гр.Видин, ул.Искър №6, етаж 0, Магазин №1 и Магазин №2
Размер/РЗП/Площ
49.50 кв.м./50.50 кв.м.
Лице за контакт
Таня Кълцева
+359878955096
Tanya.Kaltseva@ubb.bg
Дата на публична продан
10.01.2022 - 10.02.2022
Номер на ЧСИ
724
Име на ЧСИ
Виолета Томова - рег. № 724
Контактна информация на ЧСИ
0879991715
Стартова цена
36 288.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20117240400842

Описание

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.1048.1.3 в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 10971.502.1048 за търговска дейност представляващ Магазин № 1 със ЗП 49.50 кв.м., ведно с припадащите се 18.66 % ид.ч. от общите части на сградата без подпокривното пространство и без стълбището към втория етаж, както и 1/3 ид.ч. от дворното място, с административен адрес гр. Видин, ул. Искър № 6, етаж 0. Начална цена 17 640.00 лева

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.1048.1.4 в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 10971.502.1048 за търговска дейност представляващ Магазин № 2 със ЗП 50.50 кв.м., ведно с припадащите се 19.24 % ид.ч. от общите части на сградата без подпокривното пространство и без стълбището към втория етаж, както и 1/3 ид.ч. от дворното място, с административен адрес гр. Видин, ул. Искър № 6, етаж 0. Начална цена 18 648.00 лева

ref. 1529