Недвижими имоти, Жилищен имот, Дворно място с постройки

Референтен номер
1481
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Дворно място с постройки
Област
Враца
Цена
77 232.00 лв.
Адрес
гр. Бяла Слатина, ул. Трънска /Стоян Йончев/ № 20
Лице за контакт
Теодора Стоянова-Лекова
+359878861378
Teodora.Stoyanova@ubb.bg
Дата на публична продан
18.03.2022 - 18.04.2022
Номер на ЧСИ
722
Име на ЧСИ
Георги Борисов, рег. №722
Контактна информация на ЧСИ
0888429181
Стартова цена
77 232.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20187220400471

Описание

1) 1/2 идеална част от дворно място, цялото с площ 1065 кв.м., ведно с находящите се в северната му половина масивна двуетажна жилищна сграда със ЗП 68.20 кв.м. и РЗП 129.45 кв.м., лятна кухня със ЗП 48 кв.м., паянтова жилищна сграда със ЗП 26 кв.м., стопанска постройка със ЗП 53.40 кв.м., представляващо 1/2 ид. част от парцел ХХI, планоснимачен № 1947, кв. 47 по рег. план на гр. Бяла Слатина

2) Масивна сграда, представляваща Кафе - Аператив с железобетонна плоча, на два етажа, напълно завършена, със ЗП 43.17 кв.м., с РЗП 81.34 кв.м., изградена в северозападната половина на дворното място с площ от 1065 кв.м., което е парцел ХХI, планоснимачен № 1947, кв. 47 по рег. план на гр. Бяла Слатина

ref. 1481