Недвижими имоти, Жилищен имот, Жилищна сграда

Референтен номер
1434
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Жилищна сграда
Област
Варна
Цена
70 400.00 лв.
Адрес
гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, местност "Планова" ПИ № 174
Размер/РЗП/Площ
ЗП - 115.53 кв. м
Лице за контакт
Надя Петрова
+359 879 658 543
Nadya.Petrova@ubb.bg
Дата на публична продан
20.12.2020 - 20.01.2021
Номер на ЧСИ
711
Име на ЧСИ
Даниела Петрова - Янкова - рег. № 711
Контактна информация на ЧСИ
052/645-900
Стартова цена
70 400.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20147110400313

Описание

Поземлен имот с № 174, с площ 1093 кв.м. по скица и 1020 кв.м. по н.а., попадащ в Селищно образувание "Планова" на територията на гр.Варна, както и правото да бъде построена съгласно Разрешение за строеж № 154/06.08.2007 г. на Община Варна, район Младост - Двуетажна жилищна сграда със ЗП 115.53 кв.м. и РЗП 212.21 кв.м., както и всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращания към имота. Към момента на описа сградата е изградена на етап "груб строеж" на акт 14.

ref. 1434