Недвижими имоти, Търговски имот, за търговска дейност

Референтен номер
1429
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Търговски имот, за търговска дейност
Област
Сливен
Цена
25 128.00 лв.
Адрес
ГР.СЛИВЕН КВ.ДРУЖБА УЛ.ЯНКО САКЪЗОВ 83
Размер/РЗП/Площ
40.90
Лице за контакт
Славомир Иванов
+359878945584
Slavomir.Ivanov@ubb.bg
Дата на публична продан
14.01.2022 - 14.02.2022
Номер на ЧСИ
768
Име на ЧСИ
Миглена Минкова, рег.№768
Контактна информация на ЧСИ
044/662511
Стартова цена
25 128.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
561/2011

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 67338.560.57.1.5, находящ се на сутеренен етаж в сграда с идентификатор 67338.560.57.1, със застроена площ 40.90 кв.м., ведно със съотв. идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху ПИ 67338.560.57, с предназначение: за търговска дейност

ref.1429