Недвижими имоти, Офис, офис

Референтен номер
1428
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Офис, офис
Област
Сливен
Цена
33 285.60 лв.
Адрес
ГР.СЛИВЕН КВ.ДРУЖБА УЛ.ЯНКО САКЪЗОВ 83
Размер/РЗП/Площ
59.50 кв.м.
Лице за контакт
Славомир Иванов
+359878945584
Slavomir.Ivanov@ubb.bg
Дата на публична продан
14.01.2022 - 14.02.2022
Номер на ЧСИ
768
Име на ЧСИ
Миглена Минкова, рег.№768
Контактна информация на ЧСИ
044/662511
Стартова цена
33 285.60 лв.
Номер на изпълнителното дело
561/2011

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 67338.560.57.1.3, находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 67338.560.57.1, със застроена площ 59.50 кв.м., ведно с съотв. % идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху ПИ 67338.560.57, с предназначение: за офис

ref.1428