Недвижими имоти, Жилищен имот, къща

Референтен номер
1386
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, къща
Област
Видин
Цена
208 384.00 лв.
Адрес
гр.Видин, ул."Княз Борис І" 48
Размер/РЗП/Площ
ПИ 158 кв.м./къща РЗП 326 кв.м.
Лице за контакт
Таня Кълцева
094691462
Tanya.Kaltseva@ubb.bg
Дата на публична продан
16.11.2021 - 16.12.2021
Номер на ЧСИ
724
Име на ЧСИ
Виолета Томова, рег. №724
Контактна информация на ЧСИ
094 /23 399
Стартова цена
208 384.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
330/2012

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 232 с идентификатор 10971.501.157 по плана на гр.Видин с площ от 158 кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 158 кв.м. с идентификатор 10971.501.15.1 в район "Калето" по кадастралния план на гр. Видин на УЛ. "КНЯЗ БОРИС І" 48, която сграда се състои от: на първи етаж - три помещения и санитарен възел, втори етаж със застроена площ 168 кв.м. с вътрешно стълбище, включващ едно помещение /салон/ и санитарен възел, с административн адрес гр.Видин, ул."Княз Борис І" 48

ref. 1386