Недвижими имоти, Жилищен имот, Жилищна сграда

Референтен номер
1385
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Жилищна сграда
Област
Видин
Цена
26 400.00 лв.
Адрес
гр.Видин, ул.”Теодосий Търновски” №44
Размер/РЗП/Площ
78 кв.м.
Лице за контакт
Таня Кълцева
+359 878 955 096
Tanya.Kaltseva@ubb.bg
Дата на публична продан
17.11.2020 - 17.12.2020
Номер на ЧСИ
724
Име на ЧСИ
Виолета Томова, рег. №724
Контактна информация на ЧСИ
094/623 399
Стартова цена
26 400.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
694/2011

Описание

1/3 ид.част от дворно място от ПИ № 494 в кадастрален район № 506 по кадастралната карта на град Видин с № по ЕКНМ 10971 целият с площ от 475 кв.м., ведно с ВТОРИ ЕТАЖ от масивна триетажна жилищна сграда със застроена площ 78 кв.м. с идентификатор 10971.506.494.1.2, състоящо се от две стаи, кухня, коридор и сервизни помещения, ЛЯТНА КУХНЯ, разположена в западната половина на едноетажна полумасивна сграда №3 сидентификатор 10971.506.494.3 със застроена площ 28 кв.м., западната половина на едноетажна полумасивна сграда №4 с идентификатор 10971.506.494.4 с частично разрушен покрив с площ от 16 кв.м. и западната половина на едноетажна паянтова сграда №5 с идентификатор 10971.506.494.5 с площ от 22 кв.м. - разрушена

ref. 1385