Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
1380
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Благоевград
Цена
28 000.00 лв.
Адрес
гр. Разлог, ул."Занаятчийска" №15, ет.1
Размер/РЗП/Площ
83 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359877195577
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
01.09.2021 - 01.10.2021
Номер на ЧСИ
702
Име на ЧСИ
Георги Цеклеов рег. № 702
Контактна информация на ЧСИ
0894568077
Стартова цена
28 000.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20117020401686

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идент.№ 61813.754.13.1.1, с предназначение:жилище, апартамент, който попада в сграда с идент.№61813.754.13.1, построена върху ПИ с идент.№61813.754.13, находящ се в гр.Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-33/15.05.2006г. на ИД на АК, вписан с адм.адрес:ул."Занаятчийска" №15, ет.1, с площ по схема от 83 кв.м.

ref.1380