Недвижими имоти, Търговски имот, бирария

Референтен номер
1308
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Търговски имот, бирария
Област
Бургас
Цена
67 104.00 лв.
Адрес
к.к. ”Слънчев бряг-запад”, вилно селище „Браво-1”, бл. „Е”, вх. 3, ет. 1
Размер/РЗП/Площ
60.07 кв.м.
Лице за контакт
Моника Димова
056-897010
Monika.Dimova@ubb.bg
Дата на публична продан
13.12.2020 - 13.01.2021
Номер на ЧСИ
804
Име на ЧСИ
Делян Николов, рег.№804
Контактна информация на ЧСИ
056/919819
Стартова цена
67 104.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
640/2015

Описание

БИРАРИЯ с кад.№ 51500.506.206.7.1 по кад.карта на гр.Несебър, на ет.1 в сграда с кад.№ 51500.506.206.7, с адм. адрес гр.Несебър "Браво” №1, бл.Е, вх.3, ет.1, площ по нот.акт 60.07 кв.м., а по кад.карта: 60.00 кв.м., ведно със съотв. процент ид.ч. от всички подобрения в мястото, в т.ч. басейн в двора, трайни настилки и алеи и стабилна ограда от тухлена и метална част, заедно със 150/9553 кв.м. ид.части от поз. имот с кад.№ 51500.506.206, с адм. адрес на поземления имот: гр.Несебър, к.к. ”Слънчев бряг-запад”, к-с „Браво”№, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идент.: № 720101

ref. 1308