Недвижими имоти, Търговски имот, търговски обект

Референтен номер
1295
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Търговски имот, търговски обект
Област
Бургас
Цена
88 646.00 лв.
Адрес
гр.Несебър, ул.”Иван Вазов” №9, бл.4, секция А, вх. А, ет. 0, обект 22
Размер/РЗП/Площ
213 кв.м.
Лице за контакт
Стефан Христов
0879832134
Stefan.Hristov@ubb.bg
Дата на публична продан
21.12.2021 - 21.01.2022
Номер на ЧСИ
805
Име на ЧСИ
Станимира Николова, рег. №805
Контактна информация на ЧСИ
056/820-688
Стартова цена
88 646.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
110/2016

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.502.447.4.22, находящ се в гр.Несебър, ул.”Иван Вазов” №9, бл.4, секция А, вх.А, етаж 0 - сутерен, обект № 22, предназначение: за обществено хранене /кафе-билярд/, с площ по кад.схема ведно с общите части 213 кв.м., а със ЗП на самостоятелния обект по арх.проект - 171.19 кв.м., ведно със съответните идеални части от ОПС и ОЧС

начална цена 88 646.00 лв. с начислено ДДС

ref. 1295