Недвижими имоти, Търговски имот, търговски обект

Референтен номер
1295
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Търговски имот, търговски обект
Област
Бургас
Цена
122 112.00 лв.
Адрес
гр.Несебър, ул.”Иван Вазов” №9, бл.4, секция А, вх. А, ет. 0
Размер/РЗП/Площ
213 кв.м.
Лице за контакт
Донка Кирилова
+359 878 379 574
Donka.Kirilova@ubb.bg
Дата на публична продан
18.11.2020 - 18.12.2020
Номер на ЧСИ
805
Име на ЧСИ
Станимира Николова, рег. №805
Контактна информация на ЧСИ
056/820-688
Стартова цена
122 112.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
110/2016

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.502.447.4.22, находящ се в гр.Несебър, ул.”Иван Вазов” №9, бл.4, секция А, вх.А, етаж 0 - сутерен, обект № 22, предназначение: за обществено хранене/кафе-билярд, с площ по кад.схема ведно с общите части 213 кв.м., а със ЗП на самостоятелния обект по арх.проект - 171.19 кв.м., ведно със съответните идеални части от ОПС и ОЧС

начална цена 122 112.00 лв. с начислено ДДС

ref. 1295