Недвижими имоти, Жилищен имот, Жилищна сграда

Референтен номер
1284
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Жилищна сграда
Област
Благоевград
Цена
150 165.27 лв.
Адрес
гр. Банско, ул. "Цар Калоян" № 6
Размер/РЗП/Площ
480 кв.м./138 кв.м./27 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359877195577
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
03.05.2022 - 03.06.2022
Номер на ЧСИ
796
Име на ЧСИ
Шукри Дервиш рег. N: 796
Контактна информация на ЧСИ
0745/6-15-91
Стартова цена
150 165.27 лв.
Номер на изпълнителното дело
042/2017

Описание

3/8 ид. част от Урегулиран поземлен имот ІХ-1496 с идентификатор 02676.501.1496 по плана на гр.Банско, целия имот с площ от 480 кв.м.,ведно с построената в западната част на имота 3/4 ид.част от Триетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 02676.501.1496.2 със ЗП от 138 кв.м. и Търговски обект с идентификатор 02676.501.1496.3 със ЗП 27 кв.м.

Началната цена е без ДДС

ref. 1284