Недвижими имоти, Жилищен имот, етаж от къща

Референтен номер
1283
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, етаж от къща
Област
Благоевград
Цена
59 113.26 лв.
Адрес
гр. Банско, ул. "Бяло Море" № 8.
Размер/РЗП/Площ
80 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359877195577
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
19.04.2021 - 19.05.2021
Номер на ЧСИ
796
Име на ЧСИ
Шукри Дервиш рег. N: 796
Контактна информация на ЧСИ
0745/6-15-91
Стартова цена
59 113.26 лв.
Номер на изпълнителното дело
1955/2012

Описание

ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда и ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА ПРИСТРОЙКА към нея, с обща застроена площ от 142.00 кв.м., изградена в съсобствен УПИ ХI, пл. № 1091, от квартал 65 по плана на гр. Банско, заедно с 1/2 идеална част от общите части на сградата, както и заедно с 1/2 идеална част от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата

Началната цена е без ДДС

ref. 1283