Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ и сграда

Референтен номер
1264
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ и сграда
Област
Габрово
Цена
72 400.00 лв.
Адрес
гр.Габрово, ул."Радост" №40
Размер/РЗП/Площ
450 кв.м./95 кв.м.
Лице за контакт
Елица Георгиева
+359879658509
Elitsa.Georgieva@ubb.bg
Дата на публична продан
20.04.2021 - 20.05.2021
Номер на ЧСИ
734
Име на ЧСИ
Звезделина Василева, рег. №734
Контактна информация на ЧСИ
066/802 880
Стартова цена
72 400.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20167340401194

Описание

Поземлен имот с идентификатор 14218.517.520 по кад.карта и кад.регистри на гр.Габрово, с площ от 450 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м); стар идентификатор: 6457, кв.35, парцел: 12,16; ведно с построената в имота Сграда с идентификатор 14218.517.520.1, застр.площ от 99 кв.м., брой етажи: 3, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна.

ref. 1264