Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ и къща

Референтен номер
1247
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ и къща
Област
Ловеч
Цена
18 056.00 лв.
Адрес
с. Дебнево, общ. Троян, ул."Златаров" №13/ул.Липак
Размер/РЗП/Площ
272 кв.м./64 кв.м.
Лице за контакт
Елица Георгиева
0879658509
Elitsa.Georgieva@ubb.bg
Дата на публична продан
14.11.2020 - 14.12.2020
Номер на ЧСИ
879
Име на ЧСИ
Велислав Петров, рег.№879
Контактна информация на ЧСИ
068/699 460
Стартова цена
18 056.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
668/2018

Описание

ПИ №573, целият с площ от 272 кв.м., за част от който е отреден УПИ XV-573, кв.48 по плана на село Дебнево, Общ.Троян, ул."Златаров" №13, който имот е с площ от 212 кв.м., като към парцел XV-573 се придават 2 кв.м. от общинско и част от ПИ №573 с площ от 62 кв.м., попада извън регулация, заедно с построената в имота Двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 64 кв.м. и масивен гараж от 22 кв.м., а по скица ПИ с идентификатор 20300.351.573, с адрес с.Дебнево ул.Липак, площ по скица 290 кв.м., ведно с построената в имота сграда с идентификатор 20300.351.573.1, със ЗП по скица 41 кв.м., бр.ет. - 1, предназначение - жилищна сграда - еднофамилна

ref. 1247