Недвижими имоти, Земя, земя

Референтен номер
1234
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Земя, земя
Област
Варна
Цена
27 360.00 лв.
Адрес
с.Генерал Кантарджиево, общ.Аксаково, обл.Варна, ПИ № 123014 и ПИ № 123015
Размер/РЗП/Площ
6000 кв.м.
Лице за контакт
Надя Петрова
052/688 954
Nadya.Petrova@ubb.bg
Дата на публична продан
27.04.2021 - 27.05.2021
Номер на ЧСИ
718
Име на ЧСИ
Станимира Данова, рег.№718
Контактна информация на ЧСИ
052/630-140
Стартова цена
27 360.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
2998/2012

Описание

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 123014, находящ се в с.Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл.Варна, с площ от 3000 кв.м., с начин на трайно ползване - жилищна територия, категория на земята при неполивни условия - шеста, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения, приращения и бъдещи постройки, които ще се построят в гореописания имот - начална цена от 13 680.00 лв.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 123015, находящ се в с.Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл.Варна, с площ от 3000 кв.м., с начин на трайно ползване - жилищна територия, категория на земята при неполивни условия - шеста, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения, приращения и бъдещи постройки, които ще се построят в гореописания имот - начална цена от 13 680.00 лв.

ref. 1234