Недвижими имоти, Жилищен имот, Жилищна сграда

Референтен номер
1232
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Жилищна сграда
Област
Плевен
Цена
12 168.00 лв.
Адрес
гр.Левски, ул."Княз Борис" №35, обл.Плевен
Размер/РЗП/Площ
75 кв.м.
Лице за контакт
Елица Георгиева
064-895711
Elitsa.Georgieva@ubb.bg
Дата на публична продан
02.07.2021 - 02.08.2021
Номер на ЧСИ
756
Име на ЧСИ
Цветозар Найденов, рег.№756
Контактна информация на ЧСИ
064/800-091
Стартова цена
12 168.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
1108/2012

Описание

ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЗАПАДЕН БЛИЗНАК с идентификатор 43236.401.763.1, находяща се в  гр.Левски, обл.Плевен, ул."Княз Борис" №35, със ЗП от 75 кв.м., построена в  урегулиран държавен поземлен имот в границите на урбанизираната територия на гр.Левски, на ул."Княз Борис" №35, целият с площ от 460 кв.м.

ref. 1232