Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
1229
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Благоевград
Цена
113 700.92 лв.
Адрес
гр. Петрич, ул."Калабак" №45, ет.4
Размер/РЗП/Площ
140 кв/90 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359877195577
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
18.03.2022 - 18.04.2022
Номер на ЧСИ
796
Име на ЧСИ
Шукри Дервиш рег. N: 796
Контактна информация на ЧСИ
0745/ 615 91
Стартова цена
113 700.92 лв.
Номер на изпълнителното дело
189/2017

Описание

ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ, с площ от 140 кв.м, състоящ се от кухненски бокс с трапезария, всекидневна, спалня и санитарен възел, находящ се на в югоизточната част на четвърти жилищен етаж, както и съседния ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ с площ от 90 кв.м., състоящ се от кухненски бокс, трапезария, всекидневна, спалня и санитарен възел, находящ се на четвърти жилищен етаж, ведно със съответните идеалните идеални части от пететажната сграда, в която се намират апартаментите, построена в УПИ ХVІІ, отреден за ПИ пл.№ 2180 и пл.№2181, в квартал 84 по плана на град Петрич, с площ на УПИ от 935 кв.м, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.

ref. 1229