Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ

Референтен номер
1225
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ
Област
Смолян
Цена
24 269.60 лв.
Адрес
с. Селча, общ. Девин
Размер/РЗП/Площ
702 кв.м.
Лице за контакт
Веселка Томова - Мичева
+359 879 658 516
Veselka.Tomova-Micheva@ubb.bg
Дата на публична продан
18.12.2021 - 18.01.2022
Номер на ЧСИ
881
Име на ЧСИ
Петко Мачкърски - рег. № 881
Контактна информация на ЧСИ
0301/ 81 230; 0879855875
Стартова цена
24 269.60 лв.
Номер на изпълнителното дело
178/2015

Описание

1.УПИ III, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 702 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена 2 134.40 лв.

2. УПИ XXIII, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 408 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена 2 088.80 лв.

3. УПИ XXII, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 504 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена 1 868.80лв.

4. УПИ XXI, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 541 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена 2 769.60 лв.

5. УПИ V, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 561 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена 2 692.80 лв.

6. УПИ XIV, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 517 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена 2 026.40 лв.

7. УПИ XV, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 427 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена 1 366.40 лв.

8. УПИ XIX, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 456 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена 2 152.00 лв.

9. УПИ XX, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 509 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена 2 589.60 лв.

10. УПИ VII, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 590 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена 2 240.00 лв.

11. УПИ VI, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 532 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена 2 340.80 лв.

ref. 1225