Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ

Референтен номер
1225
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ
Област
Смолян
Цена
3 931.20 лв.
Адрес
с. Селча, общ. Девин
Размер/РЗП/Площ
702 кв.м.
Лице за контакт
Веселка Томова - Мичева
+359 879 658 516
Veselka.Tomova-Micheva@ubb.bg
Дата на публична продан
28.05.2021 - 28.06.2021
Номер на ЧСИ
881
Име на ЧСИ
Петко Мачкърски - рег. № 881
Контактна информация на ЧСИ
0301/ 81 230; 0879855875
Стартова цена
3 931.20 лв.
Номер на изпълнителното дело
178/2015

Описание

1.УПИ III, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 702 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена 3 931.20 лв.

2. УПИ XXIII, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 408 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена  2 937.60 лв.

3. УПИ XXII, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 504 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена  3 628.80 лв.

4. УПИ XXI, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 541 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена  3 895.20 лв.

5. УПИ V, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 561 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена 3 590.40 лв.

6. УПИ XIV, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 517 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена  2 895.20 лв.

7. УПИ XV, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 427 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена  2 391.20 лв.

8. УПИ XIX, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 456 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена  3 283.20 лв.

9. УПИ XX, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 509 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена  3 664.80 лв.

10. УПИ VII, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 590 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена  3 776.00  лв.

11. УПИ VI, кв.1 по ПУП на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 532 кв.м., находящ се в землището на с.Селча, ЕКАТТЕ 66130, общ.Девин, обл.Смолян. Начална цена  3 404.80 лв.

ref. 1225