Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ и къща

Референтен номер
1215
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ и къща
Област
Стара Загора
Цена
35 640.00 лв.
Адрес
с. Ягода, ул."Бреза" №4, обл. Стара Загора
Размер/РЗП/Площ
750 кв.м.
Лице за контакт
Емилия Жекова
042698625
Emilia.A.Zhekova@ubb.bg
Дата на публична продан
29.10.2021 - 29.11.2021
Номер на ЧСИ
765
Име на ЧСИ
Гергана Илчева, рег.№765
Контактна информация на ЧСИ
042/250-113
Стартова цена
35 640.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
1784/2016

Описание

½ идеална част от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 750 кв. м., находящо се в село Ягода, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, ул. „Бреза“ №4, съставляващо УПИ VIII–257 в квартал 23 по подробния устройствен план на селото, одобрен, заедно с построените в него реално ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ИЗТОЧЕН БЛИЗНАК /в сградата са разположени 2 жилищни етажа, всеки от които съдържа три стаи и антре, и един мансарден /подпокривен/ етаж/ и ЮЖНАТА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, представляващи търпими строежи по § 16, ал. 1 от ЗУТ, съгласно Удостоверение с изх. № 210/28.09.2007 г., издадено от Община Мъглиж, както и ведно с всички подобрения в гореописаното дворно място

ref. 1215