Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ и къща

Референтен номер
1202
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ и къща
Област
Ловеч
Цена
41 904.00 лв.
Адрес
с. Брестница, общ.Ябланица, обл. Ловеч
Размер/РЗП/Площ
860 кв.м.
Лице за контакт
Елица Георгиева
+359879658509
Elitsa.Georgieva@ubb.bg
Дата на публична продан
23.01.2021 - 23.02.2021
Номер на ЧСИ
879
Име на ЧСИ
Велислав Петров, рег.№879
Контактна информация на ЧСИ
068/ 699 460
Стартова цена
41 904.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
788/2014

Описание

1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, незастроен, с площ от около 800 кв.м., заснет, представляващ и съответстващ по подробния застроителен и стройствен план на с.Брестница, общ.Ябланица, обл.Ловеч от 1967 г. на парцел ХVІІІ-46 в кв.1 - начална цена от 3 168.00 лв.

2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, застроен, с площ от около 860 кв.м., заснет, представляващ и съответстващ по подробния застроителен и стройствен план на с.Брестница, общ.Ябланица, обл.Ловеч от 1967 г. на парцел ХІХ-46 в кв.1, ведно с построената в този имот ЖИЛИЩНА СГРАДА и ДРУГА СГРАДА, както и с всички други извършени в същия имот подобрения, трайно прикрепени към земята и повишаващи стойността му - начална цена от 38 736.00 лв.

ref. 1202