Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ и къща

Референтен номер
1199
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ и къща
Област
Благоевград
Цена
72 640.00 лв.
Адрес
гр. Банско, ул. "Родопи" № 22, ет. 1 и 2
Размер/РЗП/Площ
577 кв.м./106 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359877195577
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
09.08.2021 - 09.09.2021
Номер на ЧСИ
795
Име на ЧСИ
Виолина Тозева рег.N:795
Контактна информация на ЧСИ
0738/36-295
Стартова цена
72 640.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
307/2016

Описание

1. УПИ ІІ-2292 (втори, с планоснимачен номер две хиляди двеста деветдесет и втори) квартал 112 (сто и дванадесети) по плана на град Банско от 1990 година,целият с площ от 477 (четиристотин седемдесет и седем) кв.м., ведно с приземен етаж на построената в имота жилищна сграда с нач. цена 38 080.00 лв.

2. Втори жилищен етаж в същата сграда със ЗП от 106 кв.м.с нач. цена 34 560.00 лв.

ref. 1199