Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ с жилищна сграда

Референтен номер
1197
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ с жилищна сграда
Област
Бургас
Цена
24 696.00 лв.
Адрес
гр.Бургас, ул."Петко Каравелов" № 6
Размер/РЗП/Площ
232 кв.м./62.87 кв.м.
Лице за контакт
Стела Желязкова
+359 878 937 990
stela.zhelyazkova@ubb.bg
Дата на публична продан
01.02.2021 - 01.03.2021
Номер на ЧСИ
800
Име на ЧСИ
Ивелина Божилова , рег. № 800
Контактна информация на ЧСИ
056/82-00-80
Стартова цена
24 696.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
906/2016

Описание

56.50/226 кв.м. ид. части от УПИ XI-1760 с идентификатор 07079.611.162, квартал 70 по плана на гр. Бургас, целия с площ от 226 кв. метра, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА със застроена площ 62.87 кв. метра с идентификатор 07079.611.162.1.5 с административен адрес на обекта: гр. Бургас, ул. Петко Каравелов“ № 6, ет.0, сутерен, заемащ югоизточно крило на сутеренния етаж на построената в гореописания имот на триетажна жилищна сграда, състоящ се от две стаи, салон, кухня, баня - тоалетна, ведно със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж.

ref. 1197