Недвижими имоти, Търговски имот, УПИ и магазин

Референтен номер
1174
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Търговски имот, УПИ и магазин
Област
Ямбол
Цена
28 000.00 лв.
Адрес
с. Мамарчево, обл. Ямбол
Размер/РЗП/Площ
1265 кв.м./65 кв.м.
Лице за контакт
Славомир Иванов
+359878945584
Slavomir.Ivanov@ubb.bg
Дата на публична продан
26.10.2020 - 26.11.2020
Номер на ЧСИ
878
Име на ЧСИ
Ирина Христова, рег.№878
Контактна информация на ЧСИ
046/623-003
Стартова цена
28 000.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
422/2014

Описание

2/3 от Дворно място, находящо се в с.Мамарчево, обл.Ямбол, съставляващо УПИ II в кв.23 по плана на селото, целият с площ 1 265.00 кв.м., заедно с построените в него железарски магазин с планоснимачен номер 516 с площ от 65 кв.м., СЛАДКАРНИЦА, представляваща обособена част от Двуетажна сграда с пл.н. 515 със ЗП от 161.50 кв.м.,  заедно с прилежащите складови помещения, санитарен възел в мазето, мазе, два склада за отоплителни материали и плочник пред търговската зала с площ от 90 кв.м., МАГАЗИН със ЗП от 96.50 кв.м., находящ се на втори етаж от Двуетажна сграда с пл.н. 515 

ref. 1174