Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ и къща

Референтен номер
1173
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ и къща
Област
Габрово
Цена
6 000.00 лв.
Адрес
с.Добромирка, ул.Сушица №10, общ.Севлиево
Размер/РЗП/Площ
690 кв.м./72 кв.м.
Лице за контакт
Теодора Стоянова-Лекова
+359878861378
Teodora.Stoyanova@ubb.bg
Дата на публична продан
13.05.2022 - 13.06.2022
Номер на ЧСИ
735
Име на ЧСИ
Ивайло Илиев, рег. №735
Контактна информация на ЧСИ
066/99-00-22
Стартова цена
6 000.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
764/2009

Описание

УПИ III-828, в кв.59 по плана на с.Добромирка, общ.Севлиево, ул.Сушица №10, с площ от 690 кв.м., урегулиран с площ 650 кв.м., като 40 кв.м. от имота са в улична регулация, ведно с построените в имота жилищна сграда с площ от 72 кв.м., стопанска сграда и кухня /смесена сграда/ с площ от 57 кв.м. и сая с площ от 29 кв.м., както и всички подобрения, приращения и насаждения в имота

ref. 1173