Недвижими имоти, Търговски имот, търговски обект

Референтен номер
1137
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Търговски имот, търговски обект
Област
Ловеч
Цена
101 266.40 лв.
Адрес
с. Орешак, ул."Авксентий Дацин" №33
Размер/РЗП/Площ
507 кв.м.
Лице за контакт
Елица Георгиева
064-895711
Elitsa.Georgieva@ubb.bg
Дата на публична продан
22.01.2021 - 22.02.2021
Име на ЧСИ
Анета Йонкова - ДСИ, РС гр. Троян
Контактна информация на ЧСИ
0670/ 6 29 54
Стартова цена
101 266.40 лв.
Номер на изпълнителното дело
500/2013

Описание

ПИ с идентификатор 53707.502.14 с площ от 507 кв.м. заедно с едноетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 53707.502.14.1 със ЗП 11 кв.м., двуетажни полумасивни стопански сгради с идентификатори 53707.502.14.2 и 53707.502.14.3 и ЗП съответно от 38 и 25 кв.м., едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 53707.502.14.4 и ЗП 16 кв.м., двуетажна сграда за търговия сс идентификатор 53707.502.14.5 и ЗП от 51 кв.м. и едноетажна сграда за търговия с идентификатор 53707.502.14.6 и ЗП 43 кв.м. Обектът разполага с механа с 45 места.

ref. 1137