Недвижими имоти, Жилищен имот, Жилищна сграда

Референтен номер
1099
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Жилищна сграда
Област
Хасково
Цена
44 064.00 лв.
Адрес
гр. Ивайловград, ул. "Армира" N:15
Размер/РЗП/Площ
270 кв.м.
Лице за контакт
Емилия Жекова
+359 879 409 473
Emilia.A.Zhekova@ubb.bg
Дата на публична продан
04.02.2021 - 04.03.2021
Номер на ЧСИ
875
Име на ЧСИ
Захари Запрянов рег. N:875
Контактна информация на ЧСИ
038/ 626 444
Стартова цена
44 064.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
396/2014

Описание

ДВОРНО МЯСТО състоящо се от 905 /деветстотин и пет/ квадратни метра, ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с приземен етаж с административен адрес гр. Ивайловград, ул. „Армира” № 15, построена до степен на завършеност груб строеж в резултат на реализирано право на строеж върху общински УПИ XІІ-996/дванадесети за имот деветстотин деветдесет и шести/, в квартал 32/тридесет и втори/ по плана на гр. Ивайловград, одобрен със заповед № 0164/09.10.2000г, при граници: улица, УПИ XІІІ – 997, УПИ X – 994 и УПИ XІ – 995, която сграда се състои от едно укритие, две избени помещения и гараж в приземния етаж, две обособени самостоятелни жилища – първи жилищен етаж, състоящ се от три стаи, хол, кухня и сервизни помещения, , с площ от 117.57 кв.м. / сто и седемнадесет цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра/ и втори жилищен етаж, състоящ се от три стаи, хол, кухня и сервизно помещение, с площ от 152.44кв.м/сто петдесет и две цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/ и таванско помещение без издадени клетки, както и ведно с правото на строеж върху описания по горе общински имот, като при извършване на описа се установи, че имота представлява жилищна сграда с приземен етажпокритие на пода- частично фаянс и балатум, дограми – дървени. На първи жилищен етаж подове с настилка теракот, дограми – дървени и втория жилищен етаж е недовършен, стени - груба мазилка, подове – замазка и дограми – дървени.

ref. 1099