Недвижими имоти, Хотел, УПИ с право на строеж

Референтен номер
1093
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Хотел, УПИ с право на строеж
Област
Ловеч
Цена
511 416.00 лв.
Адрес
гр. Троян, ул. "Христо Ботев" №185
Размер/РЗП/Площ
304 кв.м.
Лице за контакт
Елица Георгиева
+359879658509
Elitsa.Georgieva@ubb.bg
Дата на публична продан
20.08.2021 - 20.09.2021
Номер на ЧСИ
879
Име на ЧСИ
Велислав Петров
Контактна информация на ЧСИ
068/ 699 460
Стартова цена
511 416.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
756/2014

Описание

УПИ IX-1867 с идентификатор 73198.505.193 с площ от 304 кв.м., с адрес гр. Троян, ул. "Христо Ботев" №185, ведно с правото на строеж на "Семеен хотел и офиси" в гореописания имот с идентификатор на сградата 73198.505.193.3, като се изключва самостоятелен обект с идентификатор 73198.505.193.3.1 с площ от 101 кв.м., попадащ в сграда 73198.505.193.3

ref. 1093