Показване на 291-295 от 360.

Хотел/Ваканционен имот, Хотел

Смолян

Цена: 619 577.00 лв

Адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. Атанас Беров №6

Размер/РЗП/Площ: ПИ 1368 кв.м./ Сграда ЗП 704 кв.м.

Жилищен имот, УПИ с Къща

Козлодуй

Цена: 46 700.00 лв

Адрес: гр.Козлодуй, ул.”Освободител” 73, пл.І1934 в кв.138 по плана на гр.Козлодуй

Размер/РЗП/Площ: УПИ 1730 кв.м./ Сграда 84 кв.м.

Индустриален имот,

Велики Преслав

Цена: 67 500.00 лв

Адрес: гр. Велики Преслав, Индустриална зона, парцел ХІV, кв.114 /GPS кординати 43.167548, 26.83548/

Размер/РЗП/Площ: УПИ 7600 кв.м./ 1270.50 РЗП сгради

машини за производство на храни, Машини за месарски цех

Капитан Димитрево

Цена: 0.00 лв

Адрес: с. Капитан Димитриево, ул. "Георги Димитров" N:13, общ. Пещера, обл. Пазарджик

Размер/РЗП/Площ:

машини за производство на храни, машини за производство на храни

Капитан Димитрево

Цена: 0.00 лв

Адрес: с. Капитан Димитриево, ул. "Георги Димитров" N:13, общ. Пещера, обл. Пазарджик

Размер/РЗП/Площ: