Показване на 261-265 от 320.

Индустриален имот,

Велики Преслав

Цена: 67 500.00 лв

Адрес: гр. Велики Преслав, Индустриална зона, парцел ХІV, кв.114 /GPS кординати 43.167548, 26.83548/

Размер/РЗП/Площ: УПИ 7600 кв.м./ 1270.50 РЗП сгради

Земя, УПИ с право на строеж

Разград

Цена: 19 440.00 лв

Адрес: гр. Разград, ул. "Конверсия" N:1

Размер/РЗП/Площ: 5466 кв.м.

Индустриален имот, дворно място и склад

Яздач

Цена: 89 550.00 лв

Адрес: с. Яздач, общ. Чирпан, обл. Стара Загора

Размер/РЗП/Площ: 2457 кв.м./300 кв.м.

Индустриален имот, дворно място и склад

Яздач

Цена: 55 800.00 лв

Адрес: с. Яздач, общ. Чирпан, обл. Стара Загора

Размер/РЗП/Площ: 3070 кв.м./145 кв.м.

Офис, Административна сграда

Варна

Цена: 334 800.00 лв

Адрес: гр. Варна, Западна промишлена зона, база на МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ АД

Размер/РЗП/Площ: 450 кв.м.