Показване на 256-260 от 360.

Търговски имот, Снек бар

Русе

Цена: 140 464.00 лв

Адрес: гр.Русе,ж.к. Здравец, ул."Юндола" №5, бл.109, ет. -1,

Размер/РЗП/Площ: 154.78 кв.м.

Жилищен имот, Самостоятелен обект в сграда

Хасково

Цена: 25 520.00 лв

Адрес: гр. Хасково, ул. "Добруджа" №58, ет.1

Размер/РЗП/Площ: 28.47 кв.м.

Жилищен имот, УПИ с жилищна сграда

Велики Преслав

Цена: 36 000.00 лв

Адрес: гр.Велики Преслав, ул."Хан Омуртаг" 12

Размер/РЗП/Площ: 420 кв.м./

Индустриален имот, УПИ с колиен кантар

Браничево

Цена: 27 000.00 лв

Адрес: с. Браничево, общ. Каолиново, обл. Шуменска

Размер/РЗП/Площ: 1520 кв.м./220 кв.м.

Жилищен имот, Жилищна сграда

Ивайловград

Цена: 58 248.00 лв

Адрес: гр. Ивайловград, ул. "Армира" N:15

Размер/РЗП/Площ: 270 кв.м.