Показване на 236-240 от 367.

Търговски имот, УПИ и магазин

Мамарчево

Цена: 21 600.00 лв

Адрес: с. Мамарчево, обл. Ямбол

Размер/РЗП/Площ: 1265 кв.м./65 кв.м.

Жилищен имот, УПИ и къща

Добромирка

Цена: 5 112.00 лв

Адрес: с. Добромирка, ул. Сушица № 10, общ. Севлиево

Размер/РЗП/Площ: 690 кв.м./72 кв.м.

Жилищен имот, Апартaмент

Разград

Цена: 50 133.60 лв

Адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел", блок № 21, вх. Г, ет.5, ап. 15

Размер/РЗП/Площ: 76 кв.м.

Жилищен имот, УПИ и къща

Лесичери

Цена: 10 864.00 лв

Адрес: с.Лесичери, общ.Павликени, ул."Пета" № 17

Размер/РЗП/Площ: 630 кв.м.

Жилищен имот, УПИ и къща

Обединение

Цена: 10 520.00 лв

Адрес: с. Обединение, обл. Велико Търново

Размер/РЗП/Площ: 930 кв.м.