Показване на 231-235 от 367.

Жилищен имот, дворно място с къща

Козарево

Цена: 18 000.00 лв

Адрес: с..Козарево, общ. Тунджа, обл. Ямбол

Размер/РЗП/Площ: 1340 кв.м./132 кв.м.

Жилищен имот, жилище

Велики Преслав

Цена: 7 200.00 лв

Адрес: гр. Велики Преслав, ул. "Лозарска" 34А

Размер/РЗП/Площ: 70 кв.м.

Жилищен имот, УПИ и къща

Гергевец

Цена: 57 672.00 лв

Адрес: с. Гергевец, общ. Сливен

Размер/РЗП/Площ: 700 кв.м./82.27 кв.м.

Жилищен имот, УПИ и къща

Русе

Цена: 18 000.00 лв

Адрес: гр. Русе, ул. "Даскал Тони" № 7

Размер/РЗП/Площ: 253 кв.м./43 кв.м.

Жилищен имот, УПИ с къща

Идилево

Цена: 8 000.00 лв

Адрес: с. Идилево, общ. Севлиево

Размер/РЗП/Площ: 2300 кв.м./68 кв.м.