Показване на 221-225 от 327.

Индустриален имот, УПИ с колиен кантар

Браничево

Цена: 214 000.00 лв

Адрес: с. Браничево, общ. Каолиново, обл. Шуменска

Размер/РЗП/Площ: 1520 кв.м./220 кв.м.

Жилищен имот, УПИ с жилищна сграда

Искър

Цена: 12 000.00 лв

Адрес: с. Искър , общ. Вълчи дол, обл.Варна, УПИ ІІІ-153, кв.25

Размер/РЗП/Площ: 3003 кв.м./130 кв.м.

Жилищен имот, УПИ и сграда

Две могили

Цена: 33 760.00 лв

Адрес: гр. Две Могили, ул. "Черно море" N:1

Размер/РЗП/Площ: 3047 кв.м./245 кв.м.

Жилищен имот, Апартaмент

Плевен

Цена: 54 432.00 лв

Адрес: гр. Плевен, ул. "Неофит Бозвели" N:5, бл. 2, вх. Д, ет. 7, ап. 13

Размер/РЗП/Площ: 84,66 кв.м.

Жилищен имот, УПИ и къща

Бояджик

Цена: 5 600.00 лв

Адрес: с. Бояджик, ул. "Скопие" 2, обл. Ямбол

Размер/РЗП/Площ: 900 кв.м./65 кв.м.