Показване на 211-215 от 360.

Жилищен имот, УПИ

Виница

Цена: 4 104.00 лв

Адрес: с.Виница, ул. "Иван Вазов" 19, общ. Първомай

Размер/РЗП/Площ: 990 кв.м.

Индустриален имот, Шивашко предприятие

Видин

Цена: 2 939 808.00 лв

Адрес: гр. Видин, бул. „Панония“ № 43

Размер/РЗП/Площ:

Жилищен имот, Жилищна сграда

Банско

Цена: 243 735.25 лв

Адрес: гр. Банско, ул. "Цар Калоян" № 6

Размер/РЗП/Площ: 480 кв.м./138 кв.м.

Индустриален имот, Кланница

Маноле

Цена: 1 408 200.00 лв

Адрес: Община Марица, област Пловдив, с. Маноле, местност Гьопса герен.

Размер/РЗП/Площ: 34307 кв.м.

Жилищен имот, Къща

Приморско

Цена: 232 744.00 лв

Адрес: България, Област Бургас, гр. Поморие, ул. А. Стамболийски № 5.

Размер/РЗП/Площ: 225.60 кв.м.