Показване на 191-195 от 302.

Жилищен имот, УПИ и къща

Русе

Цена: 18 000.00 лв

Адрес: гр. Русе, ул. "Даскал Тони" № 7

Размер/РЗП/Площ: 253 кв.м./43 кв.м.

Жилищен имот, УПИ с къща

Идилево

Цена: 8 000.00 лв

Адрес: с. Идилево, общ. Севлиево

Размер/РЗП/Площ: 2300 кв.м./68 кв.м.

Жилищен имот, Апартaмент

Разград

Цена: 50 133.60 лв

Адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел", блок № 21, вх. Г, ет.5, ап. 15

Размер/РЗП/Площ: 76 кв.м.

Жилищен имот, УПИ и къща

Лесичери

Цена: 10 864.00 лв

Адрес: с.Лесичери, общ.Павликени, ул."Пета" № 17

Размер/РЗП/Площ: 630 кв.м.

Жилищен имот, УПИ и къща

Обединение

Цена: 10 520.00 лв

Адрес: с. Обединение, обл. Велико Търново

Размер/РЗП/Площ: 930 кв.м.