Показване на 106-110 от 320.

Земя, Поземлен имот

Топола

Цена: 6 156.00 лв

Адрес: с. Топола, община Каварна, област Добрич

Размер/РЗП/Площ: 520 кв.м.

Земя, Поземлен имот

Топола

Цена: 6 120.00 лв

Адрес: с. Топола, община Каварна, област Добрич

Размер/РЗП/Площ: 568кв.м.

Земя, Поземлен имот

Топола

Цена: 6 120.00 лв

Адрес: с. Топола, община Каварна, област Добрич

Размер/РЗП/Площ: 567кв.м.

Земя, Поземлен имот

Топола

Цена: 6 120.00 лв

Адрес: с. Топола, община Каварна, област Добрич

Размер/РЗП/Площ: 517кв.м.

Жилищен имот, Парцел

Божурец

Цена: 2 253.60 лв

Адрес: с. Божурец, община Каварна, област Добрич, ул. „Пета“ № 18

Размер/РЗП/Площ: 166