Показване на 96-100 от 302.

Жилищен имот, Жилищна сграда

Варна

Цена: 100 800.00 лв

Адрес: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, местност "Планова" ПИ № 174

Размер/РЗП/Площ: ЗП - 115.53 кв. м

Жилищен имот, Апартaмент

Лозница

Цена: 20 240.00 лв

Адрес: гр.Лозница, ул.”Дружба” №24, бл.4Б-1, вход В ет.4.ап.5

Размер/РЗП/Площ: 78.69 кв.м.

Жилищен имот, Двуетажна масивна жилищна сграда

Долна Гращица

Цена: 23 872.50 лв

Адрес: с. Долна Гращица, ул. Лиляна Димитрова 9, общ. Кюстендил

Размер/РЗП/Площ: 90 кв.м.

Земя, Земеделска

Приселци

Цена: 8 116.00 лв

Адрес: село Приселци, община Аврен, област Варна, местност „Свети Константин”

Размер/РЗП/Площ: 7127

Земя, Земеделска земя

Приселци

Цена: 8 055.00 лв

Адрес: село Приселци, община Аврен, област Варна, местност „Свети Константин”

Размер/РЗП/Площ: 7101 кв.м.