Показване на 46-50 от 367.

Други, Универсална дърводелска машина

Ловеч

Цена: 24 152.00 лв

Адрес: гр. Ловеч, ул. „Витоша“ №15А

Размер/РЗП/Площ: 2400/1300

Жилищен имот, УПИ и къща

Белоградчик

Цена: 57 038.40 лв

Адрес: гр.Белоградчик, обл.Видин, ул.Цар Асен І №21

Размер/РЗП/Площ: УПИ 625 кв.м., къща РЗП 176.50 кв.м.

Жилищен имот, УПИ и къща

Горско ново село

Цена: 13 344.00 лв

Адрес: с.Горско Ново село, общ.Златарица, обл.Велико Търново

Размер/РЗП/Площ: УПИ 1758 кв., сгради 145 кв.м. + 45 кв.м.

Жилищен имот, Апартaмент

Равда

Цена: 21 240.00 лв

Адрес: с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, м.Чатал Тепе, ПИ №079006, ет.3, ап.18

Размер/РЗП/Площ: 53.10 кв.м.

Жилищен имот, Апартaмент

Равда

Цена: 31 499.60 лв

Адрес: с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, м.Чатал Тепе, ПИ №079006, ет.3, ап.20

Размер/РЗП/Площ: 54.60 кв.м.