Показване на 131-135 от 257.

Жилищен имот, Апартaмент

Плевен

Цена: 70 412.00 лв

Адрес: гр. Плевен, ул."Стоян Заимов" №5, жил. блок "Космос", ет. 6. ап. 22

Размер/РЗП/Площ: 106 кв.м.

Търговски имот, УПИ и магазин

Мамарчево

Цена: 23 328.00 лв

Адрес: с. Мамарчево, обл. Ямбол

Размер/РЗП/Площ: 1265 кв.м./65 кв.м.

Жилищен имот, УПИ и къща

Добромирка

Цена: 6 480.00 лв

Адрес: с. Добромирка, общ. Севлиево

Размер/РЗП/Площ: 690 кв.м./72 кв.м.

Жилищен имот, Апартaмент

Разград

Цена: 53 928.00 лв

Адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел", блок № 21, вх. Г, ет.5, ап. 15

Размер/РЗП/Площ: 76 кв.м.

Жилищен имот, УПИ и къща

Лесичери

Цена: 12 056.00 лв

Адрес: с.Лесичери, общ.Павликени, ул."Пета" № 17

Размер/РЗП/Площ: 630 кв.м.