Недвижими имоти, Жилищен имот, къща

Референтен номер
52
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, къща
Област
Ловеч
Цена
25 488.00 лв.
Адрес
с.Шипково, общ.Троян, обл.Ловеч, ул."Бор" №11
Размер/РЗП/Площ
140 кв.м.
Лице за контакт
Елица Георгиева
0879658509
Elitsa.Georgieva@ubb.bg
Дата на публична продан
23.10.2020 - 23.11.2020
Номер на ЧСИ
879
Име на ЧСИ
ЧСИ Велислав Петров
Контактна информация на ЧСИ
068/699460
Стартова цена
25 488.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20138790400380

Описание

Двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 83212.501.718.1, находяща се в с.Шипково, общ.Троян, обл.Ловеч, ул."Бор" №11, с РЗП 140 кв.м., построена в Урегулиран Поземлен Имот, целият с площ от 210 кв.м., съставляващ парцел II, пл.№718 в кв.10 по плана на с.Шипково

ref. 52