Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
1853
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Русе
Цена
34 160.00 лв.
Адрес
гр.Русе ул.Рига №10, блок Феникс, вх.1, ет.10, ап.3
Размер/РЗП/Площ
31.51 кв.м.
Лице за контакт
Радостина Андреева
082883122
radostina.andreeva@ubb.bg
Дата на публична продан
12.10.2020 - 12.11.2020
Номер на ЧСИ
831
Име на ЧСИ
Милкана Македонска
Контактна информация на ЧСИ
082/828839
Стартова цена
34 160.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
819/2020
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

АПАРТАМЕНТ №3, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.442.1.39 в град Русе, община Русе, област Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 17.05.2017 г., с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, жилищен комплекс ИЗТОК, улица РИГА № 10, блок ФЕНИКС, вход 1, етаж 10, апартамент 3, Посочена в документа площ: 31.51 кв.м., състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения, заедно с прилежащо избено помещение №36 с площ 2.05 кв.м. и 0.589% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

ref.1853